Zaznacz stronę

Tkaniny aeracyjne

Tkaniny aeracyjne

Tkaniny aeracyjne

 

Tkaniny aeracyjne stosowane jest we wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystujących urządzenia do pneumatycznego przesyłania materiałów pyłowych lub drobnoziarnistych, np. w pneumatycznych rynnach transportowych, silosach wszelkiego rodzaju, pojazdach–cysternach drogowych i szynowych oraz na statkach.
Pneumatyczne przesyłanie rynnowe polega na wprowadzeniu do komory napowietrzającej powietrza pod ciśnieniem ok. 0.05 bara w przypadku materiałów pylistych lub 0.16 bara w przypadku grysów. Przechodząc przez porowate przegrody powietrze ulega dyspergacji i spulchnia transportowany materiał. Dzięki temu towary te stają się płynne i zgodnie z prawem grawitacji przesyłane są odpowiednio do nachylenia i przebiegu rynny.
Płótna aeracyjne wykonane są z poliestru i aramidu. W wersji z poliestru brzeg tkaniny jest oczywiście laminowany, w przypadku płótna aramidowego krawędzie są zabezpieczone impregnatem odpornym na działanie wysokiej temperatury.
Tkaniny aeracyjne dostępne są o różnej strukturze tkania, w różnych grubościach i cechują się różną przepuszczalnością powietrza – wielkością parametru niezwykle istotną dla poszczególnych zastosowań. Wszystkie rodzaje płótna aeracyjnego wykonanego z poliestru mają ochronę przeciweksplozyjną, tzn. dostarczane są w wersji po obróbce antyelektrostatycznej.

Kliknij tutaj aby pobrać broszurę produktową

Przykłady zastosowań płótna aeracyjnego:

Anhydryty, margiel, proszek mydlany, produkty mączne, hydrat wapna, cement, pył piecowy, wapno palone, granulaty, żwir, pasze, soda, pył spiekowy, siarczan sodu, tlenek glinowy, fosforany, proszek do prania, popiół lotny, pył węglowy, talk, gips. 

Oferujemy również Specjalny wąż do spulchniania materiałów sypkich.
Długość standardowa: do 500 m
Średnica: 51 mm (2″, 140 g/m) i 71 mm (21″, 200 g/m)
Kolor standardowy: biały, na połowie żółta powłoka nieprzepuszczająca powietrza
Zakres temperatury: -30°C do + 100°C

Zakres zastosowania:
Przemysł, rolnictwo, spulchnianie materiałów sypkich lub płynnych w silosach lub pojemnikach transportowych. 
Struktura materiału:
Przędza poliestrowa wysokiej wytrzymałości, wplatana w splot lniany, częściowo naniesiony poliuretan, nie przepuszcza powietrza po stronie pokrytej powłoką poliuretanową.

Zainteresowany naszą ofertą? 

Projekt i realizacja MediaSolutionsGroup