Zaznacz stronę

Filtry Columbus do lakierni

Jesteśmy oficjalnym i wyłączonym dystrybutorem filtrów Columbus Industries
w Polsce oraz Europie Wschodniej.

Filtry Columbus do lakierni

Filtry Columbus do lakierni


Columbus Industries dzięki prowadzonym pracom badawczym i wieloletniej praktyce, opracował system oczyszczania powietrza dający doskonałe wyniki zarówno pod względem zdolności zatrzymywania cząstek jak wszechstronności zastosowania. System dostosowany jest do wszystkich używanych obecnie w przemyśle powłok nakładanych metodą rozpylania, zachowując przy tym bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Folder filtrów Columbus

Filtry Columbus- zalety

Film na youtube

Opracowane przez Columbus Industries filtry wykorzystują zasadę filtra zderzeniowego. Produkowane są z wielu warstw niepalnego papieru KRAFT, który został odpowiednio nacięty i rozciągnięty. Poszczególne warstwy ułożone są tak, aby przepływ medium przez filtr był maksymalnie turbulentny. Dzięki temu zwiększa się kontakt cząstek stałych z przegrodami filtra a w rezultacie rośnie jego skuteczność. Poszczególne warstwy filtracyjne nałożone są na siebie tak, aby otwory przez które przechodzi powietrze były coraz mniejsze. Powoduje to stopniowy wzrost gęstości i równomierne osadzanie się cząsteczek w całej objętości filtra. Poszczególne warstwy papieru KRAFT nacięte są pod różnymi kątami zwiększając w ten sposób powierzchnię kontaktu filtra z pyłem, pozwalając jednocześnie na ciągłe i swobodne odparowywanie rozpuszczalników. Ze względu na dużą różnorodność farb i lakierów pod względem ich właściwości, Columbus Industries opracował filtr EUROSUPRA, będący połączeniem filtra zderzeniowego opisanego powyżej z dodatkową warstwą filtracyjną z włókna syntetycznego. Taka konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie zatrzymanych cząstek w całym przekroju filtra. Cecha ta wpływa w znaczący sposób na wzrost żywotności materiału filtracyjnego, co w rezultacie pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji. 

Do najbardziej popularnych filtrów Columbus zaliczają się filtry:
– 6 warstwowe;
– 8 warstwowe;
– 5 warstwowe z warstwą włókniny.
Doskonały zamiennik filtrów kartonowych oraz włókniny Paint-Stop. Sprawdzona skuteczności i chłonność.
Wszystkie rodzaje dostępne  ze stanu magazynowego. W naszej ofercie również filtry PC Pleat i PC Pack.

Zainteresowany naszą ofertą? 

Projekt i realizacja MediaSolutionsGroup